Általános Szerződési Feltételek

KÖRÖS KOSÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

 a termelők és vásárlók közötti adásvételi szerződés

általános szerződési feltételei

 

 1. Bevezető rendelkezések:

A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület felületet biztosít a „KörösKosár” elnevezésű bevásárlóközösségnek, hogy ezzel segítse a helyi termelők által, helyben előállított egészséges élelmiszerek helyi értékesítését, a termelők és a vásárlók közötti közvetlen kapcsolat kialakítását annak érdekében, hogy a vásárlók a kereskedelmi láncokat kikerülve közvetlenül a termelőtől tudják beszerezni a friss élelmiszereket, termékeket.

A „KörösKosár” működésének alapköve a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület által üzemeltetett www.koroskosar.hu honlap. A honlapon a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület helyi termelőkkel kötött egyedi megállapodás alapján megjelenési felületet biztosít a termelők részére, hogy az általuk előállított termékeket a honlapon hirdessék a honlapra látogatók részére.

A vásárlóknak a www.koroskosar.hu honlapon történő regisztrációt követően lehetőségük van a honlapon az általuk kiválasztott termékeket közvetlenül az azokat elállító termelőktől megrendelni.

 

 1. Fogalommeghatározások:

Honlaptulajdonos: Körösök Völgye Natúrpark Egyesület

Termelő: Olyan helyi termelő, aki a Honlaptulajdonossal kötött egyedi megállapodás alapján a www.koroskosar.hu honlapon az általa előállított termékek hirdetésére jogosult.

Vásárló: A www.koroskosar.hu honlapon vásárlóként regisztrált jogalany.

 

 1. Regisztráció:

A www.koroskosar.hu honlap megtekintése és az azon történő keresés ingyenesen és regisztráció nélkül történik. A honlapon közzétett termékek megrendeléséhez regisztráció szükséges.

A regisztráció során az adatok kitöltésekor figyelni kell az adatok pontos és valóságnak megfelelő megadására. Amennyiben a regisztráció során elakadna, kérjen segítséget a Honlaptulajdonostól az info@koroskosar.hu e-mail címen vagy +20/451-4001 telefonszámon.

A regisztráció jóváhagyása előtt fontos a megadott adatokat ellenőrizni. Az esetlegesen hibás adatokat a regisztrált Vásárló vásárlói fiókjában az „Adatok” menüpontban bármikor módosíthatja.

A regisztráció megküldését követő 24 órán belül a Honlaptulajdonos a Vásárló által megadott e-mail címre küldött üzenetben visszaigazolja a regisztrációt.

A regisztráció akkor tekintendő megtörténtnek, amikor a regisztrációt visszaigazoló email kézbesítése kerül a Vásárló részére.

A regisztráció során megadott vásárlói személyes adatokat a 10. pont szerinti Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli a Honlaptulajdonos.

A Vásárló a regisztráció megküldésével elismeri, hogy a jelen Szabályzatban és az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat megismerte, és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Termelő a Honlaptulajdonossal kötött egyedi megállapodás aláírásával, Vásárló pedig a regisztrációval elismeri a Termelő és a Vásárló között létrejövő termék adásvételre vonatkozó szerződés jelen dokumentumban rögzített általános feltételeit, azaz a Termelő és a Vásárló között létrejövő termék adásvételre vonatkozó szerződés a jelen dokumentumban rögzített szabályok szerinti tartalommal jön létre.

A regisztráció ingyenes. Honlaptulajdonos tájékoztatja a Vásárlókat, hogy a regisztráció Honlaptulajdonos általi visszaigazolásával a felek között kizárólag a Honlaptulajdonos által a www.koroskosar.hu honlapon regisztrált Vásárlók számára biztosított szolgáltatás nyújtására irányuló megbízási szerződés jön létre a jelen dokumentumban rögzített általános szerződési feltételekkel, mely megbízási szerződés alapján Honlaptulajdonos azt vállalja díjmentesen, hogy fenntartja a regisztrált Vásárlók vásárlói fiókját és közvetítőként továbbítja a Vásárlók www.koroskosar.hu honlapon leadott megrendeléseit a Termelők felé.

A Vásárló a regisztráció megküldésével elismeri, hogy a Honlaptulajdonos és a Vásárló között létrejövő, a vásárlói fiók fenntartására és a megrendelések továbbítására irányuló megbízási szerződés jelen dokumentumban rögzített általános feltételeit a regisztrációt megelőzően teljes körűen megismerte, az abban foglaltak számára teljesen világosak, egyértelműek és érthetőek, továbbá a Vásárló a regisztráció megküldésével a vásárlói fiók fenntartására és a megrendelések továbbítására irányuló megbízási szerződés jelen dokumentumban rögzített általános feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadja.

Honlaptulajdonos tájékoztatja a Vásárlókat, hogy a Honlaptulajdonos és a Vásárló között létrejövő, a vásárlói fiók fenntartására és a megrendelések továbbítására irányuló megbízási szerződés jelen dokumentumban rögzített általános feltételei az irányadó jogszabályi előírásoknak, a szokásos szerződési gyakorlatnak megfelelően kerültek meghatározásra.

A megkötött megbízási szerződés nem minősül írásban megkötött szerződésnek, a Vásárló által megküldött regisztrációt és az arról szóló visszaigazolást a Honlaptulajdonos rögzíti és a Vásárló részére is hozzáférhetővé teszi. Szerződéskötésre (regisztrációra) kizárólag magyar nyelven van lehetőség.

Honlaptulajdonos biztosítja a Vásárlók részére, hogy a Honlaptulajdonos és a Vásárló között létrejövő, a vásárlói fiók fenntartására és a megrendelések továbbítására irányuló megbízási szerződés jelen dokumentumban rögzített általános feltételeit elektronikus formában elektronikus adathordozó eszközeikre letölthessék.

 

 1. Rendelés:
 • Rendelés leadása

A Vásárlók - a www.koroskosar.hu honlapon eladásra kínált terméklista heti frissítésű működési rendszere miatt - minden héten péntek 8 órától a következő héten szerda 24 óráig adhatják le termék megrendeléseiket.

A Vásárló a „Piactér” menüpontban tud keresni a Termelők által eladásra kínált termékek között és a termék mennyiségének megadását követően a „Kosárba teszem” ikonra kattintva tudja a terméket a kosarába helyezni.

Ezt követően Vásárló a kosár képernyőn eldöntheti, hogy a „Vásárlás folytatása” feliratra kattintva még más termékeket is keres, vagy a szállítás módjának kiválasztását követően a „Tovább a Pénztárhoz” feliratra kattintva leadja megrendelését. A megrendelés leadására kizárólag magyar nyelven van lehetőség.

A Megrendelőlapon a Vásárlónak meg kell adnia a beazonosításához és a kapcsolatfelvételhez feltétlenül szükséges adatait. A megrendelés elküldése előtt fontos a megadott adatokat ellenőrizni, az esetleges adathibákért a Vásárló felel.

A Vásárló által elküldött megrendelést a Honlaptulajdonos informatikai rendszere továbbítja közvetlenül a Termelő részére. A rendelés beérkezéséről a Honlaptulajdonos informatikai rendszere automatikus e-mail üzenetet küld a Vásárló részére a Vásárló által megadott e-mail címre. Honlaptulajdonos fokozottan felhívja a Vásárlók figyelmét, hogy a megrendelés beérkezéséról szóló automatikus értesítés nem minősül a megrendelés elfogadásának.

 • Megrendelt termék adásvételére vonatkozó szerződés létrejötte, a szerződés tárgya

A beérkezett megrendeléseket a pénteki átvételi napot megelőző csütörtök 12 óráig közvetlenül a Termelő, mint eladó fogadja el. Termelő, mint eladó elfogadó nyilatkozatát közvetítőként a Honlaptulajdonos továbbítja email útján a Vásárló részére.

Honlaptulajdonos fokozottan felhívja a Vásárlók figyelmét, hogy a megrendelt termék adásvételére vonatkozó szerződés közvetlenül a Termelő, mint eladó és a Vásárló, mint vevő között jön létre. Honlaptulajdonos kizárólag a Termelők és a Vásárlók közötti adásvételi szerződések létrejöttét célzó online felületet biztosítja, továbbá közreműködik Termelők és a Vásárlók szerződéses nyilatkozatainak (megrendelés, elfogadó nyilatkozat) a továbbításában.

A Termelő, mint eladó és a Vásárló, mint vevő között létrejött adásvételi szerződés tárgya a Vásárló által leadott és a Termelő által elfogadott megrendelésben szereplő termék, illetve termékek. A megrendelt termék(ek) vételára a www.koroskosar.hu honlapon közzétett és a Termelő által elfogadott megrendelésben szereplő vételár. A vételár forintban értendő.

Honlaptulajdonos tájékoztatja a Vásárlókat, hogy olyan mezőgazdasági termékek esetén, ahol a termék sajátosságaira tekintettel, pontosan a megrendelt mennyiség szerinti szolgáltatás aránytalan nehézséggel jár (pl. különféle sajtok, húsáruk, stb.), a Termelő jogosult a megrendelt mennyiséghez képest 10%-al több vagy 10%-al kevesebb mennyiséget szolgáltatni. Ilyen esetben a Vásárlók a ténylegesen szolgáltatott mennyiségnek megfelelő, és a megrendelést visszaigazoló e-mailben rögzített vételárat kötelesek megfizetni.

A Termelő, mint eladó és a Vásárló, mint vevő között a megrendelt termék adásvételére vonatkozó szerződés csak akkor jön létre, amikor a Termelő által küldött (és Honlaptulajdonos által a Vásárló részére továbbított) elfogadó visszaigazolás a Vásárló e-mail fiókjában hozzáférhetővé válik.

Amennyiben a Termelő a megrendelést a Vásárló részére (a Honlaptulajdonos által a Vásárló részére továbbított e-mail útján) nem igazolja vissza, akkor nem jön létre a megrendelt termék adásvételére vonatkozó szerződés a Termelő, mint eladó és a Vásárló, mint vevő között.

Honlaptulajdonos tájékoztatja a Vásárlókat, hogy a megrendelés visszaigazolásának elmaradása okán a megrendelt termék adásvételére vonatkozó szerződés létre nem jöttéből eredően jogi igényt nem tudnak érvényesíteni.

A Vásárló a megrendelés leadásával megerősíti, hogy a Termelő és a Vásárló között létrejövő termék adásvételre vonatkozó szerződés jelen dokumentumban rögzített általános feltételeit a regisztrációt megelőzően teljes körűen megismerte, az abban foglaltak számára teljesen világosak, egyértelműek és érthetőek, továbbá a Vásárló a megrendelés leadásával megerősíti, hogy a termék adásvételre vonatkozó szerződés jelen dokumentumban rögzített általános feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadja.

A megrendelt termék adásvételére vonatkozó szerződés nem minősül írásban megkötött szerződésnek, a Vásárló által megküldött megrendelést és az arról szóló elfogadó visszaigazolást a Termelő, mint Vásárlóval közvetlenül szerződő fél rögzíti és a Vásárló részére a Honlaptulajdonos által a Vásárló részére továbbított e-mail útján megküldi.

Honlaptulajdonos biztosítja a Vásárlók részére, hogy a Termelő és a Vásárló között létrejövő termék adásvételre vonatkozó szerződés jelen dokumentumban rögzített általános feltételeit elektronikus formában elektronikus adathordozó eszközeikre letölthessék.

 

 1. A megrendelt termék átvétele és a vételár megfizetése:
 • A megrendelt termék átvétele személyes átvétel útján:

Személyes átvétel választása esetén a megrendelt termékeket a Termelő a megrendelés visszaigazolását követően a Honlaptulajdonos és a Termelő között létrejött egyedi letéti megállapodás alapján átadja a Honlaptulajdonos részére és a Vásárló a termékeket az 5600 Békéscsaba, Széchenyi park 810. hrsz. alatt található (Körösök Völgye Látogatóközpont) átvételi ponton tudja átvenni az alábbiak szerint:

 • minden hét szerda éjfélig elküldött megrendelésekben szereplő termékek a megrendelés hetének pénteki napján 14-17 óráig vehetők át az átvételi ponton;
 • minden hét szerda éjfél után elküldött megrendelésekben szereplő termékek pedig a következő hét pénteki napján 14-17 óráig vehetők át az átvételi ponton.

Személyes átvétel választása esetén a Vásárló a megrendelt termékeket a fenti átvételi napon és átvételi ponton (Körösök Völgye Látogatóközpont) tudja átvenni a Termelők letéteményeseként eljáró Honlaptulajdonostól és ezzel egyidejűleg köteles a vételárat a Honlaptulajdonosnál letétbe helyezni a Termelő, mint eladó részére. A Honlaptulajdonos az így átvett vételárat a letét szabályai szerint köteles őrizni és átadni közvetlenül a Termelő, mint eladó részére.

 • A megrendelt termék házhozszállítása:

Házhozszállítás választása esetén:

 • minden hét szerda éjfélig elküldött megrendelésekben szereplő termékek a megrendelés hetének pénteki napján előreláthatóan 14-17 óra között kerülnek kiszállításra a Vásárló által a megrendelésben megjelölt kiszállítási címre;
 • minden hét szerda éjfél után elküldött megrendelésekben szereplő termékek pedig a következő hét pénteki napján előreláthatóan 14-17 óra között kerülnek kiszállításra a Vásárló által a megrendelésben megjelölt kiszállítási címre.

Házhozszállítás díja Békéscsabára, Békéscsaba külterületére, Békésre, Gyulára, Szabadkígyósra, Újkígyósra, Dobozra, Kondorosra történő kiszállítás esetén a www.koroskosar.hu honlapon rögzített összegű szállítási díj.

Az itt felsoroltakon kívül eső, egyéb településre történő kiszállítás díja a kiszállítást teljesítő fuvarozó egyedi ajánlata alapján alakul, melynek összegéről a megrendelést visszaigazoló emailben tájékoztatja a Honlaptulajdonos a vásárlót. A pontos összegű kiszállítási díj ismeretében a vásárlónak lehetősége van a kiszállítás napját megelőző nap 12 óráig jelezni a Honlaptulajdonos felé, hogy házhozszállítás helyett a termék személyes átvételét választja vagy eláll a szerződéstől.

Házhozszállítás esetén a Vásárló a termék átvételével egyidejűleg köteles a vételárat (mely magában foglalja a kiszállítás díját is) a kiszállítást teljesítő fuvarozónál letétbe helyezni a Termelő, mint eladó részére. A kiszállítást teljesítő fuvarozó az így átvett vételárat a letét szabályai szerint köteles őrizni és átadni közvetlenül a Termelő, mint eladó részére.

Honlaptulajdonos tájékoztatja a Vásárlókat, hogy tekintettel arra, hogy a megrendelt termék adásvételére vonatkozó szerződés közvetlenül a Termelő, mint eladó és a Vásárló, mint vevő között jön létre, ezért abban a nem várt esetben, ha a megrendelt terméket a Termelő nem adja át a Honlaptulajdonos részére, így terméket nem lehet a Vásárló részére a fent írtak szerint kiszállítani, illetve a Vásárló a fent rögzített átvételi napon mégsem tudja azt személyesen átvenni, akkor a Vásárló a késedelmes teljesítésből, a teljesítés megtagadásából, illetve a teljesítés esetleges lehetetlenné válásából eredően igényt csak és kizárólag közvetlenül a Termelővel szemben tud érvényesíteni a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 • Termék hibája esetén a Vásárlót megillető jogok:

Tekintettel arra, hogy a megrendelt termék adásvételére vonatkozó szerződés közvetlenül a Termelő, mint eladó és a Vásárló, mint vevő között jön létre, ezért a Vásárló a termék bármilyen hibájával összefüggésben jogi igényt csak és kizárólag közvetlenül a Termelővel szemben tud érvényesíteni.

Amennyiben a Vásárló a megrendelt termékkel összefüggésben mennyiségi vagy minőségi hibát észlel, akkor közvetlenül a Termelővel szemben szavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Amennyiben a Vásárló a termék átvétele során a megrendelt termékkel összefüggésben mennyiségi vagy minőségi hibát észlel, akkor a Vásárló a Honlaptulajdonossal együttesen felvett jegyzőkönyv aláírása mellett megtagadhatja a termék átvételét és a vételár letétbe helyezését. Ennek hiányában úgy kell tekinteni, hogy a Vásárló jogosulatlanul tagadta meg az átvételt.

 • A megrendelt mezőgazdasági termék átvételének elmulasztása:

Amennyiben a Vásárló az 5.1. pontban foglalt átvételi napon és átvételi ponton - a vásárlástól való jogszerű elállás hiányában - nem jelentkezik a Honlaptulajdonosnál a megrendelt mezőgazdasági termékéért, akkor – a mezőgazdasági termékek friss, gyorsan romlandó jellegére tekintettel – Vásárló az átvenni elmulasztott mezőgazdasági termékek vételárának megfelelő összegű kártérítés megfizetésére köteles a Termelő részére.

Házhozszállítás esetén amennyiben az 5.2. pontban írt kiszállítási időben, a Vásárló az általa megadott kiszállítási címen a terméket - a vásárlástól való jogszerű elállás hiányában – nem veszi át, akkor – a mezőgazdasági termékek friss, gyorsan romlandó jellegére tekintettel – Vásárló az átvenni elmulasztott mezőgazdasági termékek vételárának (mely magában foglalja kiszállítási díját is) megfelelő összegű kártérítés megfizetésére köteles a Termelő részére.

 

 1. A vásárlástól való elállás:
 • Vásárlástól való elállás a Vásárló által:

A Vásárló a megrendelésétől a megrendelés Termelő általi elfogadását, visszaigazolását megelőzően a Honlaptulajdonos részére megküldött egyértelmű nyilatkozattal elállhat.

Honlaptulajdonos tájékoztatja a Vásárlót, hogy a megrendelés Termelő általi elfogadását, visszaigazolását követően a www.koroskosar.hu honlapon értékesítésre kínált termékek jellegére tekintettel az alábbi termékek tekintetében nem jogosult a vásárlástól elállni:

 1. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 2. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak;
 3. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

A Vásárló - azon termékek esetén, melyek nem esnek az a)-c) pontban foglalt termékkategóriákba –a termék átvételét követő 14 napon belül indoklás nélkül, közvetlenül a Termelőhöz intézett egyértelmű nyilatkozattal jogosult a vásárlástól elállni. Ebben az esetben a Termelő köteles a Vásárló által kifizetett vételárat legkésőbb az elállásról való tudomásszerzést követő 14 napon belül visszatéríteni.

A termék átvételét követő elállás esetén az elállás esetleges megtagadásának okáról, a termék visszaszolgáltatásának időpontjáról, a visszaszolgáltatás módjáról, illetve a visszaszolgáltatással összefüggésben felmerő költségek viseléséről közvetlenül a Termelő, mint eladó tájékoztatja a Vásárlót.

 • Vásárlástól való elállás a Termelő által:

Abban az esetben, ha a Termelő az általa elfogadott vásárlói megrendelést ellenőrzési körén kívül eső, a megrendelés elfogadásának időpontjában előre nem látható körülmény bekövetkezése miatt nem tudja teljesíteni (pl. mezőgazdasági termék természeti erő hatására történő megsemmisülése), akkor legkésőbb az 5.1. pontban foglalt átvételi napot, továbbá az 5.2 pontban írt kiszállítási napot megelőző nap 20 óráig a Termelő is jogosult a vásárlástól egyoldalúan elállni mind a Vásárló, mind a Honlaptulajdonos részére megküldött egyértelmű nyilatkozattal.

 

 1. Vásárlói fiók megszüntetése:
 • Vásárlói fiók Vásárló általi megszüntetése:

Vásárló bármikor jogosult kérni a Honlaptulajdonostól a vásárlói fiókjának megszüntetését. Ez irányú kérelmét a Vásárló a info@koroskosar.hu e-mail címen jelezheti a Honlaptulajdonosnak, aki a kérelem beérkezését követően haladéktalanul törli a Vásárló vásárlói fiókját.

Honlaptulajdonos tájékoztatja a Vásárlót, hogy a vásárlói fiók törlése a Vásárló és a Honlaptulajdonos között a Honlaptulajdonos által a www.koroskosar.hu honlapon regisztrált Vásárlók számára biztosított szolgáltatás (vásárlói fiók fenntartása, megrendelés továbbítása a Termelők felé) nyújtására irányuló ingyenes megbízási szerződést megszünteti.

 • Vásárlói fiók Honlaptulajdonos általi megszüntetése:

Amennyiben a Vásárló legalább két alkalommal az általa megrendelt termékeket az 5.1. pontban rögzített átvételi napon vagy az 5.2. pontban írt kiszállítási időben nem veszi át, akkor Honlaptulajdonos jogosult a Vásárló vásárlói fiókját törölni, kivéve, ha a Vásárló az átvételt a termék mennyiségi vagy minőségi hibájára hivatkozva megalapozottan tagadja meg.

Honlaptulajdonos tájékoztatja a Vásárlót, hogy a vásárlói fiók törlése a Vásárló és a Honlaptulajdonos között a Honlaptulajdonos által a www.koroskosar.hu honlapon regisztrált Vásárlók számára biztosított szolgáltatás (vásárlói fiók fenntartása, megrendelés továbbítása a Termelők felé) nyújtására irányuló ingyenes megbízási szerződést megszünteti.

Honlaptulajdonos tájékoztatja a Vásárlót, hogy a vásárlói fiókot a Honlaptulajdonos akkor is törölheti, a Honlaptulajdonos a www.koroskosar.hu honlap üzemeltetését megszünteti. A vásárlói fiók törlése a regisztrált Vásárlók számára biztosított szolgáltatás (vásárlói fiók fenntartása, megrendelés továbbítása a Termelők felé) nyújtására irányuló ingyenes megbízási szerződést megszünteti.

 

 1. Honlaptulajdonos felelőssége

Honlaptulajdonos nem garantálja a www.koroskosar.hu honlapon található funkciók hiba- és zavarmentes működését és ezen zavarok azonnali kijavítását, valamint a honlap vagy annak elérését biztosító szerver vírusmentességét. Honlaptulajdonos azonban minden tőle telhetőt elkövet a vírusmentesség és az esetlegesen felmerülő zavarok mielőbbi elhárítása érdekében.

Mivel az internet nyitott és nem tekinthető biztonságos hálózatnak, az azon továbbított adatok megsemmisülése, késedelmes megérkezése vagy bármely más egyéb hiba folytán keletkező károk tekintetében a Honlaptulajdonos kártérítési felelősségét kizárja.

Honlaptulajdonos a www.koroskosar.hu honlapon és annak részei megtekintéséből, lementéséből vagy elérhetetlenségéből, illetve a honlap és szolgáltatásai elvárttól eltérő működéséből, megváltozásából, leállásából, az adatok törléséből vagy elveszéséből, a szolgáltatás korlátozásából vagy kizárásból eredő bármilyen kár megtérítését kizárja.

Honlaptulajdonos nem felelős az abból származó kárért sem, hogy a Vásárló adatai védelméről nem gondoskodott megfelelően, pl. jelszava könnyen megfejthető vagy azt harmadik személy tudomására hozta.

Tekintettel arra, hogy a megrendelt termék adásvételére vonatkozó szerződés közvetlenül a Termelő, mint eladó és a Vásárló, mint vevő között jön létre, ezért Vásárló az adásvételi szerződéssel összefüggésben bármilyen címen jogi igényt (pl. késedelem, teljesítés megtagadása, hibás teljesítés, termék által okozott károkért való felelősség, teljesítés lehetetlenné válása, stb.) csak és kizárólag közvetlenül a Termelővel szemben tud érvényesíteni.

 

 1. Szerzői jogok:

A www.koroskosar.hu honlappal összefüggő valamennyi szerzői személyi - és vagyoni jog jogosultja a Honlaptulajdonos.

A www.koroskosar.hu honlap egészének vagy bármely részének a felhasználása, - így különösen, de nem kizárólagosan a honlap, az azon elérhető adatbázis egészének vagy bármely részének a többszörözése, terjesztése, nyilvánossághoz való közvetítése, átdolgozása – a Honlaptulajdonos kifejezett, írásbeli engedélyéhez kötött.

Nem kell a Honlaptulajdonos kifejezett írásbeli engedélye a www.koroskosar.hu honlapon elérhető adatbázis tartalmához való hozzáféréshez és az adatbázis tartalmának rendeltetésszerű felhasználásához szükséges cselekmények (regisztráció, rendelés) elvégzéséhez.

 

 1. Adatvédelmi tájékoztató:

A www.koroskosar.hu honlappal összefüggésben, összhangban a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK (a továbbiakban: Rendelet) vonatkozó rendelkezéseivel az alábbi személyes adatkezeléseket végezzük:

Az adatkezelő neve és elérhetősége:

Körösök Völgye Natúrpark Egyesület (nyilvántartási száma: 04-02-0002131, adószáma: 18386585-1-04, székhely: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7., mint Honlaptulajdonos, egyben, mint adatkezelő, a továbbiakban: adatkezelő)  Elérhetőség: +36-20/451-4001

Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:

Név: Kiszely Mónika

Telefon: +36-20/451-4001

E-mail: info@koroskosar.hu

Az adatkezelések alapadatai:

Adatkezelés
Célja Jogalapja Kezelt adatok Időtartama Érintettek köre
Vásárlói regisztrációval összefüggő adatkezelés

A Vásárlók beazonosítása, kapcsolattartás, megrendelések teljesítése

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerződés teljesítése név, lakcím, e-mail cím, telefonszám vásárlói fiók megszűnéséig Vásárlók
Termelői regisztrációval összefüggő adatkezelés

A „KörösKosár” bevásárlóközösséghez csatlakozni kívánó helyi termelő gazdaságáról, tevékenységéről való előzetes informálódás, tájékozódás, kapcsolatfelvétel elősegítése.

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja

Az érintett hozzájárulása.

név, email cím, székhely, adószám, őstermelői nyilvántartási szám, TEÁOR szám, kapcsolattartó neve, termelő gazdaságával összefüggő adatok 5 év Termelők
Hírlevél

A „KörösKosár” bevásárlóközösségben elérhető termékek, újdonságok bemutatása

Rendelet  6. cikk (1) bekezdés a) pontja

Az érintett hozzájárulása.

email cím A hírlevélről való leiratkozásig (hozzájárulás visszavonásáig). Vásárlók

Amennyiben a Vásárló nem adja meg a szükséges adatait, akkor nem tud vásárlói fiókot létesíteni és megrendelést leadni a www.koroskosar.hu elnevezésű honlapon.

Amennyiben a Vásárló nem iratkozik fel a hírlevélre az semmilyen hátránnyal nem jár számára.

Amennyiben a Termelő nem adja meg a szükséges adatait, akkor nem tud termelőként a „KörösKosár” bevásárlóközösséghez csatlakozni.

Az adatkezelő csak a fent meghatározott személyes adatokat kezeli.

Az adatkezelő a megadott, személyes adatok biztonságát minden szükséges technikai és szervezési intézkedéssel megvédi, különösen nagy figyelmet fordítva a személyes adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítására.

Adatfeldolgozók adatai, további harmadik személyek, akik részére a kezelt személyes adatok továbbításra kerülhetnek:

A Vásárlók személyes adatait kezelő adatfeldolgozók az alábbi táblázatban tekinthetők meg.

NÉV TEVÉKENYSÉG
ProfNet Informatika Kft www.koroskosar.hu honlap üzemeltetése, karbantartása

Adatkezelő az általa kezelt vásárlói személyes adatokat a megrendelést teljesítő Termelők részére is továbbítja, a megrendelés teljesítése céljából, akik az irányadó jogszabályoknak megfelelően. mint önálló adatkezelők kötelesek kezelni a továbbított személyes adatokat.

Az adatkezelő az általa kezelt vásárlói személyes adatokat nem továbbítja további adatfeldolgozónak, illetve további harmadik félnek, természetes személynek. Az adatkezelő indokolt esetben csak hatóság vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére adja ki a kezelt személyes adatokat.

Az adatkezelő az általa kezelt termelői és önkéntes regisztrációval összefüggésben kezelt személyes adatokat nem továbbítja adatfeldolgozónak, illetve további harmadik félnek, természetes személynek. Az adatkezelő indokolt esetben csak hatóság vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére adja ki a kezelt személyes adatokat.

A Vásárló jogai az adatkezeléssel kapcsolatban:

A hozzájárulás visszavonásához való jog

Hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetén az érintett jogosult személyes adatainak kezelésével kapcsolatban visszavonni a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájárulását az adatkezelőhöz intézett bármilyen formában tett nyilatkozattal.

Ez esetben az adatkezelő késedelem nélkül törli az érintett személyes adatait kivéve, ha e Tájékoztatóban foglalt olyan körülmény áll fenn, mely alapján az adatkezelő személyes adatok törlését megtagadhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Hozzáférési jog a kezelt személyes adatokhoz

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő által rögzített és tárolt személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. az adatkezelés céljairól;
 2. a kezelt személyes adatok kategóriáiról;
 3. azon adatfeldolgozókról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják;
 4. a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
 5. az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról, továbbá a bírósághoz fordulás jogáról;

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérelemre az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a hozzáférési kérelmét, akkor az adatkezelő elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésére az információkat kivéve, ha azt az érintett másként kéri.

A másolat igénylésére vonatkozó jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. Az adatkezelő különösen, de nem kizárólagosan olyan esetben tagadhatja meg a kérelmezett személyes adatok másolatának az érintett rendelkezésére bocsátását, amikor a kérelmezett személyes adatok a kérelmezőn kívül további érintett(ek) személyes adatait is tartalmazza.

Ilyen esetben az adatkezelő az összes körülmény mérlegelésével dönt a másolat rendelkezésre bocsátásáról, ide értve különösen a kérelmezett személyes adatok felhasználásával elérni kívánt cél és a felhasználásnak a további érintett(ek) jogaira és szabadságaira gyakorolt kockázatok összehasonlító vizsgálatát.

Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

Törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat rögzítették és tárolták;
 2. az adatkezelő munkavállalójának nem minősülő érintett visszavonja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 4. vagy a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az érintett nem élhet a törlés jogával, amennyiben az adatkezelés:

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához való jog gyakorlása céljából;
 2. a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából vagy;
 3. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az érintett vitatja az adatkezelő által rögzített személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a rögzített személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Az adatkezelés korlátozása esetén az adatkezelő által rögzített személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelő az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja, amennyiben a korlátozás feltételei már nem állnak fenn.

Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett az adatkezelő által automatizált módon kezelt személyes adataival kapcsolatban jogosult arra, hogy ezeket az adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az adatkezelő.

E jog gyakorlása során az érintett kérheti a személyes adatainak adatkezelők közötti közvetlen továbbítását, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

E jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. Az adatkezelő különösen olyan esetben tagadhatja meg a kérelmezett személyes adatoknak az érintett rendelkezésére bocsátását, továbbá másik adatkezelőnek történő továbbítását, amikor a kérelmezett személyes adatok a kérelmezőn kívül további érintett(ek) személyes adatait is tartalmazzák.

Ilyen esetben az adatkezelő az összes körülmény mérlegelésével dönt a kérelmezett személyes adatok rendelkezésre bocsátásáról, illetve továbbításáról, ide értve különösen a személyes adatok felhasználásával elérni kívánt cél és a felhasználásnak a további érintett(ek) jogaira és szabadságaira gyakorolt kockázatának összehasonlító vizsgálatát.

Jogorvoslathoz való jog

Az adatkezelő elősegíti az érintettek jelen Adatkezelési tájékoztatóban rögzített jogainak gyakorlását. Az adatkezelő az érintettek e jogai gyakorlására irányuló kérelmének a teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az érintettet nem áll módjában azonosítani.

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a fenti jogai gyakorlására irányuló kérelme alapján tett intézkedéseiről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól.

Az adatkezelő intézkedésének elmaradása esetén az érintett jogosult az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 52. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezni arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a Hatóság előlegezi és viseli.

Az érintett az Adatkezelési tájékoztatóban foglalt jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A pert a az érintett - választása szerint - lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

 1. Záró rendelkezések:

A www.koroskosar.hu honlapon keresztül létrejött szerződéses jogviszonyok jelen Működési Szabályzatban nem szabályozott kérdéseire a magyar jog szabályai az irányadóak. Ha a jelen Működési Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

A Honlaptulajdonos fenntartja a jogot, hogy a jelen Működési Szabályzatban foglaltakat egyoldalúan módosítsa, azonban a módosítás a már leadott megrendeléseket nem érintheti, azokat még a szerződés létrejöttekor hatályban lévő rendelkezések szerint kell teljesíteni.

A Honlaptulajdonos nem áll a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex hatálya alatt.

Amennyiben a Vásárlónak valamilyen panasza van a Vásárló és a Termelő között létrejött termék adásvételi szerződés teljesítésével kapcsolatban, akkor panasszal közvetlenül a Termelőhöz fordulhat.